Excalibur

UTHER
Igrayne, is he mine, or –
IGRAYNE
The night he died, a man loved me with great fierceness. He looked like my husband, spoke like, smelled like, felt like my own husband. But it was not he, for he was already dead. It wasn't his spirit, for this child, who was conceived that night, is flesh and blood. I know nothing more.

IGRAYNE
No---

UTHER
Through him, I will learn to love them, for I am tired of battle. I will stay by his side and… his mother's...

UTHER
Here. It's hungry.

UTHER
Merlin! Out of the sick sleep at last.

MERLIN
Doing what I did for you, it wasn't easy, you know. It takes it's toll. It took nine moons to get back my strength.

MERLIN
Now you must pay me.

UTHER
I?

MERLIN
The child is mine, Uther. I have come for him.

UTHER
The oath. You didn't say -

MERLIN
You didn't ask!

IGRAYNE
Uther, is it true? Don't let him take the child.

UTHER
I swore an oath, Igrayne. I made a pact with Merlin.

IGRAYNE
It was you? You came to me that night. You are the father.

MERLIN
It's not for you, Uther, hearth and home, wife and child.

UTHER
To kill and be king, is that all?

MERLIN
Maybe not even that, Uther. I thought once that you were the one to unite the land under one sword. But it'll take another, a greater king...

UTHER
You strike me with words as hard as steel.

MERLIN
They are not weapons, my friend, but truths. You betrayed the Duke, stole his wife and took his castle, now no one trusts you. Lot, Uryens, your allies will turn against you. Give me the child, Uther, I will protect him. Go back to your war tent.

UTHER
(in torment)
By the oath, take the devil child. Take him!

SŁOWNICTWO:


ally, pl: allies - sprzymierzeniec, sojusznik

to betray - zdradzić

by sb’s side - przy kimś

to conceive a child - począć dziecko

fierceness - zapał, gwałtowność, zawziętość, dzikość

flesh and blood - ciało i krew

It takes it's toll - zbiera swoje żniwo

oath - przysięga

to protect - ochraniać

strike - uderzać, zadawać cios

sword - miecz

to swear an oath - złożyć przysięgę

to turn against - obrócić się przeciw

to unite - zjednoczyć

war tent - namiot wojenny


GRAMATYKA:

for - może także oznaczać “ponieważ, gdyż, bo, jako że”
Dziś używa się go rzadko, prawie wyłącznie w wypowiedziach stylizowanych na język dawny lub biblijny

But it was not he, for he was already dead. - Ale to nie był on, ponieważ on już nie żył.

It wasn't his spirit, for this child, who was conceived that night, is flesh and blood. – To nie był jego duch, gdyż dziecko, które zostało poczęte tamtej nocy to ciało i krew.

Through him, I will learn to love them, for I am tired of battle. - Dzięki niemu nauczę się ich kochać, bo jestem już zmęczony walką.TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Czytelnia - treści losowe

Loading ...